On 22 and 23 May 2019 the DTV PO and the Public-Administration Institut of theFaculty of Law of the University of Ljubljana are organising the 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MINING AND MINERAL DEPOSITS.

DTV PO in Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organizirata 22. in 23. maja 2019 v Ljubljani (kongresni center hotela MONS) in v Litiji 1. MEDNARODNO KONFERENCO O NAHAJALIŠČIH IN MINERALNIH SUROVINAH.

Program and all details / Program in ostale podrobnosti