Objavljamo povezavo na osnutek (v postopku javne razgrnitve) nove gradbenega zakona.